نحوه انتخاب مبل

نحوه انتخاب مبل همان طور که امروزه تحولات اساسی در گوشی های همراه واینترنت شده است به طوری که نمی توانیم حتی یک روز بدون گوشی یا اینترنت سرکنیم خانه هایمان نیز دچارتغییرات اساسی نسبت به خانه های پدریمان شده اند این تحول که بیش از15سال است که باعث شده حتی کمترخانه ای را ببینیم که بدون مبلمان باشد مکانی که بیشتر زمانمان را روی آن ها سر می کنیم به طوری که یکی ازوسایل اصلی برای فضای منزل به شمار می آید.   دو نوع مبل وجود دارد : مبل روکش دار: که شامل یک پوشش نرم به همراه فنر که خاصیت ارتجاعی دارد مثل مبل نشیمن ویا کاناپه که دارای بالشتک است. فنرهای مورداستفاده شامل فنرهای کوبل - فنرهای دوسر مخروطی کوبل - فنرهای زیگ زاگ ومارپیچی است. پوشش نرم نیز شامل فوم هایی که ازجنس پلی استریا پی اورتان است  ...

ادامه مطلب