نحوه انتخاب بالشت

نحوه انتخاب بالشت شاید به نظر همه ما بالشتی که زیر سرمان می گذاریم هیچ وقت کهنه نمی شود و تا زمانی که پریا الیاف آن بیرون نزده باشد می توانیم از آن استفاده کنیم امابرای یک خواب خوب هر13تا 18ماه باید بالشت خود را تعویض کنیم و هم چنین نباید از یک بالشت بیش از اندازه استفاده کنیم زیرا مقاومت بالشت ها ازبین می رود در نتیجه باعث ایجاد سردرد های شدید و بی حس شدن دست و بازو می شود و هم چنین می تواند وسیله ای برای جمع شدن کپک ها قارچ ها گرد و غبار ریز باشند و باعث ایجاد آلرژی و حساسیت شود. ما می توانیم با انتخاب یک بالشت مناسب خواب خوبی را داشته باشیم. انواع بالشت : 1- بالشت پنبه : بالش های پنبه برای افرادی که حساسیت دارند بسیار مناسب است اما ایرادی که این بالشت دارد این است که...

ادامه مطلب