اخبار, مطالب آموزشی

پارچه تنسل – تکنولوژی نانو برای تولید تنسل

پارچه تنسل

پارچه تنسل – تکنولوژی نانو برای تولید تنسل

الیاف طبیعی تنسل

یکی از الیاف هایی که در ساخت آن از نانو استفاده شده نخ تنسل هست  که از چوب درخت اکالیپتوس گرفته می شود.

الیاف تنسل به دلیل سلولزی بودن بسیار به الیاف پنبه شبیه بوده و سطحی صاف تر از تمامی نخ ها دارد.

از اینرو حس نرمی و درخشندگی بسیار زیادی را در پارچه ایجاد می کند.

شستشو 

در زمان  پارچه تنسل – تکنولوژی نانو برای تولید تنسل  سطح صاف الیاف ، مانع برجای ماندن پسماند آهک روی پارچه  شده و در نتیجه درخشان بودن  آن حفظ می شود.

بعد از 25 بار شستشو پارچه تنسل همچنان شفاف بوده و رنگ خود و ساختار پارچه را حفظ کرده است،

در حالیکه در مورد پنبه و دیگر الیاف ها اینگونه  نبوده و بعد از قرار گرفتن در معرض فرسایش و چندین بار شستشو ساختار پارچه قابل رویت نخواهدبود و رنگ آن نیز بسیار تغییر می کند.

تکنولوژی نانو

به دلیل ویژگی تکنولژی نانو در الیاف تنسل قادر است به خوبی رطوبت را انتقال دهد

در الیاف تنسل شبکه هایی در ساختار آن وجود دارد که می تواند به سادگی  رطوبت را جذب کند

و به محیط بیرون انتقال دهد و یک حالت بهینه را در انتقال رطوبت ایجاد می کند

 بنابراین در آب و هوایی که تعریق بدن زیاد است رطوبت  بدن را به هوای آزاد منتقل کند  و در جایی که پوست خشک است رطوبت محیط را به بدن انتقال می دهد،

این نوع پارچه احساس بهتری را ایجاد کرده و درضمن به همین دلیل مانع تجمع باکتری ها در محیط مرطوب لباس می شود.

رنگرزی

قابلیت رنگرزی تنسل بهتر از پنبه و دیگر الیاف ها است.

جذب رنگ در این الیاف خیلی بهتر انجام می شود

و  به اینصورت که وقتی پارچه های تولید شده از الیاف مختلف را در شرایط و مقدار رنگ مساوی در حمام رنگ قرار می گیرند،

تنسل رنگ خیلی بیشتری را جذب کرده و پررنگ تر از دیگرپارچه ها خواهد بود.

در نهایت  با مقدار مواد اولیه رنگ کمتر می توان به رنگ مورد  نظر پارچه رسید

و همچنین در رنگرزی تنسل، مواد شیمیایی و آب کمتر استفاده می شود.

تنسل نیاز به مرسریزه و سفیدگری ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید