مطالب آموزشی

انواع مدل های تشک پرنیا

انواع مدل های تشک پرنیا

 

و ضمانت های آنها

 

انواع مدل های تشک پرنیا

تشک های فنری :

 

رویال آرام :                                            فنری                                                    1.5 سال ضمانت
آرامش :                                                 فنری                                                       2 سال ضمانت
سوپر آرامش :                                        فنری                                                       3 سال ضمانت
آسایش :                                                سوپر طبی فنری                                     4  سال ضمانت
سوپر آسایش :                                       سوپر طبی فنری                                    5  سال ضمانت
رستونی :                                               سوپر طبی فنری دوحالته                       5  سال ضمانت
سوپر پرنیا :                                             سوپر طبی فنری پرتراکم                       6  سال ضمانت
سلنیک :                                                سوپر طبی فنری دوحالته                        7  سال ضمانت
فرست کلاس :                                        سوپر طبی فنری مموری                        8  سال ضمانت
های کلاس 2 فنری :                                سوپر طبی فنری مموری                        9  سال ضمانت
های کلاس 1 فنری :                                سوپر طبی فنری مموری                        9  سال ضمانت

انواع مدل تشک پرنیا

تشک های طبی :

 

پدیده :                                    طبی اسفنجی                                  2 سال ضمانت
سوپر مدیکال :                            طبی ریباندی                                  4 سال ضمانت
سوپر طبی آتروپیک :                    طبی ریباندی                                 5 سال ضمانت
فرست کلاس طبی :                 طبی ریباندی و مموری                     7 سال ضمانت
های کلاس 2 طبی :                طبی ریباندی و مموری پد دار             9 سال ضمانت
های کلاس 1طبی :                 طبی ریباندی و مموری پد دار             9 سال ضمانت

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید