مطالب آموزشی

انواع مدل های تشک خوشخواب

انواع مدل های تشک خوشخواب

 

و سال های ضمانت آنها

مدل کامفورت :      فنری با 24  ماه  ضمانت

مدل باراباس :    فنری با 30  ماه   ضمانت

مدل کلاسیک :  طبی فنری  با 24 ماه ضمانت

مدل آناهیتا : طبی فنری با 50 ماه ضمانت

انواع مدل های تشک خوشخواب

مدل طبی فنری :  طبی فنری با 50 ماه ضمانت

طبی پاکتی :  طبی فنر منفصل پاکتی با 60 ماه ضمانت

سوپر طبی :   طبی اسفنجی ریباندی  با 48 ماه ضمانت

آلینا  طبی  :  طبی ریباندی با 36 ماه ضمانت

سوپر کلاس هارد و سافت :  طبی فنری منفصل ریباندی با 60 ماه ضمانت

فرست کلاس : طبی فنری ریباندی با 50 ماه ضمانت

انواع مدل های تشک خوشخواب

 

سوپر استار :  منفصل ریباندی و اسفنجی با 84 ماه ضمانت

بیوریتمیک سوپر :  منفصل اسفنجی سوپر با 84 ماه ضمانت

های کلاس مموری : منفصل اسفنجی سوپر و مموری فوم با 84 ما ه ضمانت

MBM : منفصل اسفنجی سوپر و مموری فوم و پارچه بیوریتمیک  با 99 ماه ضمانت

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید