مطالب آموزشی

اسامی مدل های تشک رویا

اسامی مدل های تشک رویا

 

 و ضمانت های آنها

مدل بونل : مدل فنری متصل

 

بونل ۱ :             ۶ سال ضمانت

بونل ۲ :             ۵ سال ضمانت

بونل ۳ :             ۵ سال ضمانت

بونل ۴ :             ۴ سال ضمانت

بونل ۵ :             ۳ سال ضمانت

بونل ۶ :             ۲ سال ضمانت

اسامی مدل های تشک رویا

مدل اولترا : مدل فنر های پاکتی منفصل

 

اوالترا ۱ :           ۸ سال ضمانت

اولترا ۲ :            ۸ سال ضمانت

اولترا ۳ :            ۷ سال ضمانت

اواترا ۴ :            ۶ سال ضمانت

مدل های تشک رویا

مدل مدیکال : مدل اسفنجی طبی

مدیکال ۱ :              ۵ سال ضمانت

مدیکال ۲ :              ۵ سال ضمانت

مدیکال ۳ :              ۵ سال ضمانت

مدیکال ۴ :              ۱ سال ضمانت

برای مشاهده و خرید آنلاین تشک بر روی لینک زیر کلیک کنید
https://www.anisakala.co/product-category/%D8%AA%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3/

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید