اسامی مدل های تشک رویا

اسامی مدل های تشک رویا

 

 و ضمانت های آنها

مدل بونل : مدل فنری متصل

 

بونل 1 :             6 سال ضمانت

بونل 2 :             5 سال ضمانت

بونل 3 :             5 سال ضمانت

بونل 4 :             4 سال ضمانت

بونل 5 :             3 سال ضمانت

بونل 6 :             2 سال ضمانت

اسامی مدل های تشک رویا

مدل اولترا : مدل فنر های پاکتی منفصل

 

اوالترا 1 :           8 سال ضمانت

اولترا 2 :            8 سال ضمانت

اولترا 3 :            7 سال ضمانت

اواترا 4 :            6 سال ضمانت

مدل های تشک رویا

مدل مدیکال : مدل اسفنجی طبی

مدیکال 1 :              5 سال ضمانت

مدیکال 2 :              5 سال ضمانت

مدیکال 3 :              5 سال ضمانت

مدیکال 4 :              1 سال ضمانت

برای مشاهده و خرید آنلاین تشک بر روی لینک زیر کلیک کنید
https://www.anisakala.co/product-category/%D8%AA%D8%B4%DA%A9-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3/

 

دیدگاه‌ها 0

*
*